Obec Luková
Socha svatých Luková

...spoluvytvářejí už po sta­letí typický obraz a tvář české a moravské krajiny. Stojí kolem nás tiše a tak samozřejmě, že si jejich přítomnost často ani neuvědomujeme.

Každá tato drobná sakrální stavbička má svůj příběh a často je spjata s událostí tohoto místa, kde došlo k tragické události, přírodním pohro­mám či válkám, výskytu nemocí apod. Naši předkové vztyčili takový kříž třeba z vděčnosti za narození dítěte nebo například jako památku na zesnulého příbuzného. Tyto stavby mají i různé vlastníky. Nejčas­těji patří obcím nebo majitelům pozemků, na kterých stojí. Často bý­vají obklopeny památnými stromy a pro turisty představují záchytné orientační body.

Někdy jde jen o jednoduše opracovaný kámen, jindy prozrazují šikovnost a řemeslnou dovednost svého tvůrce. Většina sa­králních stavbiček a plastik pochází z doby barokní. Kamenné sochy patronů a svatých jsou lidovou architekturou, která v harmonickém sepjetí s krajinou tvoří součást našeho kulturního dědictví. Stávají se pobídkou k chvilkovému zastavení, k zamyšlení. Autory této skromné architektury byli většinou venkovští zedníci, samouci a prostí lidé. Proto pečujeme o tyto vzácné krajin­né prvky, ať jejich příběhy z našeho děje nikdy nevymizí.

Na výše uvedené fotografii vidíte v letošním roce opravené sousoší Nejsvětější trojice nacházející se při silnici u Krsků v Lukové. Před opravou bylo již velmi zašlé a s hlubokou a nebezpečnou prasklinou na zadní straně. Na opravu jsme od Ministerstva zemědělství ČR obdrželi dotaci ve výši 70% nákladů.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.