Obec Luková

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji voliče, že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

- v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin
- a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Zasedací místnost - Obecního úřadu Luková čp. 102 - I. patro pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Petr Celý - starosta obce Luková

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.