Obec Luková

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákona o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji voliče, že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

- v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
- v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Zasedací místnost - Obecního úřadu Luková čp. 102 - I. patro pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do dámocnosti ( na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 3 dny před dnem konání I. kola volby, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I.kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálémvolebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.

Petr Celý - starosta obce Luková

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.