Obec Luková

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že dne 11.8.2022 bylo do podatelny Městského úřadu v Ústí nad Orlicí doručeno písemné vzdání se kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky pana Mgr. Josefa Kopeckého. Jelikož se vzdal kandidatury až po registraci přihlášek k registraci, bylo ve věci postupováno dle ustanovení § 66 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu”). To znamená, že hlasovací lístky byly vytištěny dle stavu v době registrace, tedy včetně lístku předmětného kandidáta.

Co se týče roznášky hlasovacích lístků, bylo nutné, aby celá sada hlasovacích lístků (tzn. včetně předmětného kandidáta, který se kandidatury vzdal), byla dodána voličům do domácností do 20.09.2022.

K hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nebude samozřejmě při sčítání hlasů přihlíženo.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.