Obec Luková

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 23.09.2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.09.2022 od 8 do 14 hodin.

Volit může občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu. Obec Luková a Květná má stanovený 1 volební obvod, volební místností bude zasedací místnost obecního úřadu na adrese Luková čp. 102. Ve volbách do zastupitelstva obce, není možné žádat o voličský průkaz.

Volit nástupce za senátora Ing. Petra Šilara do horní komory Parlamentu můžete mimo volební obvod obec Luková v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, tj. kdekoliv v okrese Ústí nad Orlicí na základě voličského průkazu. O vydání voličského průkazu můžete požádat u obecního úřadu dle místa trvalého bydliště.

Hlasovací lístky obdrží voliči prostřednictvím roznáškové služby nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku může volič ve volební místnosti požádat volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Jak hlasovat?

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu umožněno hlasování.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou.

Úprava hlasovacího lístku

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je jeden. Lze jej upravit několika způsoby:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Lukové se bude volit 9 členů zastupitelstva. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, byl by takový hlas neplatný.

3. Oba způsoby, popsané v předchozích bodech, lze kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a současně označit křížkem v rámečku před jménem kandidáty z ostatních volebních stran, kterým chce volič dát hlas. V tomto případě dává volič hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany dává hlas tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud by tímto způsobem byla označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do šedé úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne, nebo vloží do obálky jiné barvy, je jeho hlas neplatný. Úřední obálku obdrží volič od okrskové volební komise ve volební místnosti.

Hlasování do Senátu Parlamentu České republiky probíhá tak, že do žluté úřední obálky volič vloží hlasovací lístek se jménem voleného kandidáta. Pokud budou do obálky vloženy oba hlasovací lístky, nebo bude vložen do jiné obálky, bude takový hlas neplatný.

Návod jak hlasovat najdete také v přiloženém PDF souboru.

V Lukové kandidují do zastupitelstva obce tyto 3 volební strany:

  1. Hasiči
  2. RADOMÍR POPELÁŘ
  3. KDU-ČSL a nezávislí

Jmenné seznamy kandidátů do zastupitelstva obce Luková

Hasiči:

poř.
číslo

jméno

věk

povolání

1

Klubrt Jaromír

55

opravář

2

Duspiva Petr

42

elektromontér

3

Štefl Pavel

44

řidič

4

Klubrt Luboš

52

traktorista

5

Štefl Michal

48

traktorista

6

Picek Pavel

48

mechanik

7

Klubrt František

47

řidič

8

Junek Leo

47

traktorista

9

Sonták Radek

51

skladník

RADOMÍR POPELÁŘ:

poř.
číslo

Jméno

věk

povolání

1

Popelář Radomír

52

OSVČ

KDU-ČSL a nezávislí:

poř.
číslo

jméno

věk

povolání

1

Celý Petr

42

starosta

2

Ing. Kovářová Věra, DiS.

31

referentka státní správy a samosprávy

3

Ing. Baborák Jakub

39

BOZP technik

4

Krsek Miroslav

24

vedoucí oddělení informatiky

5

Mgr. Celá Jaromíra

42

učitelka - speciální pedagog

6

Štefan Zdeněk

56

traktorista

7

Bc. Štefan Petr

28

stájník

8

Fojtů Miroslava

62

seniorka

9

Ing. Kotěra Petr

72

senior

Kandidáti do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod Ústí nad Orlicí

č.

jméno

věk

Volební
strana

Povolání

1

Fiala Petr

53

KDU-ČSL+SproK

starosta města
Letohrad, předseda Sdružení obcí Orlicko

3

Ešner Stanislav

65

ANO

technolog

Více informací na www.volby.cz

Petr Celý, starosta

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.