Obec Luková

KULTURNÍ DŮM v Lukové - přesněji náš multifunkční dům, v němž se nachází hospoda, tělocvična, dva byty a velký sál s dalším příslušenstvím. Jeho celková oprava v poslední době vázne, jak si jistě nelze nevšimnout.

 

A přitom to nejhorší už máme za sebou. Hotovo je samozřejmě rozsáhlé bourání, veškeré nejdůležitější práce jako nová střecha, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace, topení, osazena jsou nová okna, otlučeny staré a nataženy nové vnitřní omítky – to vše v celém objektu, částečně i venkovní fasáda. Vlastně zůstaly stát jen obvodové zdi a některé stropy, všechno ostatní se provádělo znovu. Složitá byla i oprava septiku, k němuž neexistuje žádná dokumentace a trvalo dlouho než se podařilo zjistit, co všechno a odkud je tam svedeno a jak to vše nově vyřešit, problém byl i s dosažením potřebného spádu ohledně odtoku vody.

Již před několika měsíci jsme dočerpali finanční prostředky určené na dokončení prací. Nyní nám schází cca 3 mil. Kč. V zastupitelstvu jsme schválili, že v případě potřeby navýšíme úvěr od České spořitelny a stavbu tak plynule dokončíme během letošního léta. S čím jsme však nepočítali (nevěděli jsme) je fakt, že velké banky nyní řídí své vnitřní předpisy dle nového zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zákon byl vydán za účelem regulování úvěrového zatížení měst a obcí a platí od zač. roku 2017. Stanovuje samosprávným celkům (obcím, městům a krajům) určité meze při využívání úvěrů. Bohužel se tím mnohdy zpomaluje a ztěžuje budování a rozvoj finančně náročnější infrastruktury v obcích a spousta obcí musí řešit podobný problém jako my. V současné době ještě však dále jednáme a snad se nám během prázdnin podaří dofinancování prací nějak vyřešit. Přesto i tak práce částečně pokračují. Firma provádí přípravu na pokládání dlažeb a obkladů v novém sociálním zařízení. Jen ty finančně náročnější záležitosti jako je pokládání parket v sále, osvětlovací a jevištní technika apod. musejí zatím počkat.

Celkové náklady po dokončení všech oprav by se měly pohybovat okolo 20 mil. Kč. Obec vzala na financování prací vysoký úvěr. Jeho splácení však není nijak dramatické, splácíme cca 1,2 mil Kč ročně, což je více než 2x tolik než co nám ukládá onen zákon o rozpočtové odpovědnosti. I vedle takovéto roční splátky (rozložené během roku na měsíční a čtvrtletní) jsme si mohli dovolit z letošního rozpočtu vydat na kulturní dům včetně pohostinství a tělocvičny již více než 2 mil. Kč – např. bylo nutné pořídit do hospody novou kuchyňskou linku, nerezové stoly a dřezy a také nábytek není zanedbatelnou položkou, jeho cena jde do statisíců korun. Ohledně výše zadlužení lze uvést, že mnoho obcí, které potřebovaly postavit nebo opravit nějakou větší stavbu či vybudovat kanalizaci (byť s dotací) apod. mají podobně vysoký úvěr jako naše obec. A často se jedná o obce s mnohem menším počtem obyvatel a tudíž mnohem menšími příjmy. I tak zvládají splácet pohodlně a přitom si již mohou užívat infrastruktury, kterou pro své obyvatele díky úvěru mohly pořídit. Úroky jsou velmi výhodné (mezi 2-3 %), takže bychom při stále se zvyšujících cenách materiálů a služeb mnoho neušetřili, kdybychom si úvěr nevzali. Několikamilionové úvěry měla naše obec i dříve před lety. Nyní se pohybují (včetně těch starších) okolo 17 mil. Kč, z toho 3 mil. si obec vzala na opravu střechy ZŠ a MŠ při zateplování objektu (na opravu střechy se dotace nevztahovala). A částečně jsou v této sumě zahrnuty i starší úvěry, které však budou již brzy splaceny.

V loňském i v letošním roce nám na základě žádosti finančně přispěl i Pardubický kraj a to vždy po 80 tis. Kč. Letošní krajskou finanční podporu jsme využili již v zimě na opravu stropu a podlahy v tělocvičně.

Ačkoliv se může zdát, že už stavba probíhá příliš dlouho, nevybočujeme nijak časově ani finančně z normálu ve srovnání s podobnými akcemi v okolí. Např. jen oprava samotného sálu (bez sociálního zařízení apod.) po požáru v Žichlínku stála obec 10 mil. vč. DPH, přičemž náš objekt je několikanásobně větší. Poslední akce se v našem sále kult. domu uskutečnila ještě koncem února 2017 – oprava podobného, leč také menšího kulturního domu v Sázavě, si vyžádala téměř 2 roky.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.