Obec Luková

Mezi městem Lanškroun a obcí Luková by měla vzniknout nová cyklostezka s pěším provozem. Po úspěšné a dlouho očekávané realizaci v pořadí páté cyklostezky spojující Lanškroun se Sázavou připravuje svazek obcí LANŠKROUNSKO další projekt k propojení Lanškrouna s Lukovou.

Prvním krokem bylo zpracování technické studie, ta již byla dokončena a na řadu tak přichází zpracování projektové dokumentace.

V rámci rozvoje a podpory cyklodopravy nyní připravuje dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO další projekt na výstavbu cyklostezky spojující Lanškroun a Lukovou. Na úseku dlouhém 2,71 km by tak v budoucnu měla vzniknout cyklostezka s pěším provozem. Jako u předešlé realizace cyklostezky Lanškroun-Sázava bude projektantem Ing. Jiří Cihlář. Ten uvádí: „Stezka společná pro chodce a cyklisty bude o šířce 3,0 m a délce 2,6 km. U města Lanškroun začíná na hranici města, u obce Luková končí u podjezdu železniční trati. Součástí stavby je prodloužení chodníku na území města Lanškroun v ulici Husova od ulice Čelakovského k začátku stezky a také odpočinkové místo zřízené v půlce trasy u sochy Ecce Homo.“ Ke studii bylo také potřeba připojit stanovisko Povodí Moravy, aby cyklostezka byla zcela bezkolizní s hladinou vodních toků při povodňové hladině Q100. „Z hlediska projektové přípravy bylo nejsložitější nalezení technického řešení přemostění vodního toku Rudoltička, které by nebylo zásadně problémovým bodem v době povodní a zároveň, aby se nejednalo o ekonomicky velmi náročnou stavbu. Konstruktivním jednáním se zástupci povodí se takového řešení podařilo dosáhnout,“ dodává Jiří Cihlář.

Stavba je v současné době projekčně zpracována, bude stanoven rozpočet na její zhotovení. Pro vyřízení povolení stavby zbývá dokončení majetkoprávních převodů dotčených pozemků. I v tomto případě se předpokládá, že bude k financování realizace výstavby využit některý z vhodných dotačních programů. Jak uvádí manažer svazku obcí LANŠKROUNSKO Antonín Fiala: „V novém programovém období pro roky 2021-2027 bude opět možnost požádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jak tomu bylo v minulém období u cyklostezky Lanškroun-Sázava, a pokud bychom zde neuspěli, trvá již dlouholetá možnost využít podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury jako u cyklostezky Lanškroun-Žichlínek.“

Výstavbu nové cyklostezky vnímá pozitivně i starosta obce Luková Petr Celý a dodává: „Cyklistika je v současné době na vzestupu a pro řadu lidí neznamená jenom oblíbenou podobu trávení volného času, ale stále častěji také alternativní způsob přepravy do zaměstnání. Jsem proto moc rád, že se o cyklostezce Lanškroun -Luková pouze nemluví, ale věci se začínají reálně posunovat kupředu. Nejenže trasa bude pro cyklisty komfortnější, ale i bezpečnější. Vzpomeňme na vážnou dopravní nehodu srážky cyklistek u oblíbeného odpočívadla v roce 2014. Intenzita dopravy stále roste a je dobře, že se pracuje i na těchto projektech. Mělo by se jednat o zatím nejdelší cyklostezku, která bude ve spolupráci se svazkem obcí LANŠKROUNSKO budovat. Doplnila by tak stále se rozvíjející se síť cyklostezek v našem regionu.“

Petra Klementová

zdroj: https://www.lanskroun.eu/lanskroun%2Di%2Dnadale%2Dpokracuje%2Dv%2Dtrendu%2Dvystavby%2Dcyklostezek/d-18533/p1=2420

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.