Obec Luková
Znak PK

Starosta obce Luková podle  § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje: 

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční: v pátek dne 02. 10. 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 03. 10. 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Zasedací místnost Obecního úřadu Luková čp. 102 - I. patro pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Luková a Květná.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

5. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Lukové dne 14.září 2020

Celý Petr - starosta obce Luková

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.