Obec Luková
Znak obce Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 03.06.2020 od 17:00 hod. na přísálí kulturního domu v Lukové čp. 97.

 

s navrženým programem:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Jednací řád zastupitelstva obce Luková
4. Volba člena finančního výboru
5. Volba předsedy finančního výboru
6. Jmenování členů povodňové komise
7. Spolupráce s MAS Lanškrounsko, z. s. na období 2021-2027
8. Delegování zástupce obce na valné hromadě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
10. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
11. Odklad splátek úvěrů poskytnutých ČS, a.s.
12. Odklad splátek úvěrů poskytnutých FIO bankou, a.s.
13. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku obce Luková
14. Pronájem bytu č. 1 v čp. 97
15. Pronájem bytu č. 2 v čp. 97
16. Pronájem bytu č. 3 v čp. 97
17. Prodej části pozemků ppč. 2370/63, 2370/33, 2370/32
18. Prodej pozemků ppč. 5495 a 5423
19. Prodej pozemku ppč. 5086
20. Změna č. 1 územního plánu Luková
21. Rozpočtové opatření č. 2
22. Rozpočtové opatření č. 3
23. Zápis z jednání kontrolního výboru
24. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.