Obec Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 02.06.2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, čp. 102.

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Přenechání do užívání část pozemkové parcely č. 315/2
 4. Prodej části pozemkové parcely č. 2102/1
 5. Prodej části pozemkové parcely č. 2424/1
 6. Prodej pozemkové parcely č. 1027
 7. Prodej pozemkových parcel č. 1030 a 1037
 8. Rozpočtové opatření č. 2
 9. Rozpočtové opatření č. 3
 10. Zápis ze zasedání finančního výboru
 11. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 12. Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 1/2021
 13. Závěrečný účet obce Luková za rok 2020
 14. Účetní závěrka obce Luková za rok 2020
 15. Účetní závěrka Základní a mateřské školy Luková za rok 2020
 16. Smlouva o úhradě nákladů za dopravu při poskytování Pečovatelské služby
 17. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
 18. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.