Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 04.05.2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

  1. Určení určení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
  4. Směna pozemkové parcely č. 5053/1
  5. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 2370/44
  6. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 2017/15
  7. Pronájem části pozemkové parcely č. 2102/1
  8. Rozpočtové opatření č. 3/2022
  9. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.