Obec Luková
Znak obce Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 10.03.2021 v 16:00 hod. na přísálí kulturního domu v Lukové, čp. 97.

 

s navrženým programem:

  1. Určení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Výstavba cyklostezky Lanškroun – Luková
  4. Dotace na provoz prodejny potravin
  5. Zápis z průběžné veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková
  6. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  7. Vyhodnocení Územního plánu Luková
  8. Uzavírání dohod o provedení práce se zastupiteli
  9. Záměr demolice objektu bývalé prodejny v Květné čp. 19
  10. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.