Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 16.03.2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Pořízení Změny č. 2 územního plánu Luková zkráceným postupem
 4. Zmocnění zastupitele na spolupráci s pořizovatelem při pořížení Změny č. 2 ÚP Luková
 5. Žádost obce o zajištění pořízení Změny č. 2 ÚP Luková
 6. Stanovení místa pro slavnostní obřady
 7. Závěrečný účet obce Luková za rok 2021
 8. Účetní závěrka obce Luková za rok 2021
 9. Účetní závěrka Základní a mateřské školy Luková za rok 2021
 10. Prodej pozemkové parcely č. 1019
 11. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 12. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 13. Zápis ze zasedání finančního výboru
 14. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 15. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.