Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v úterý 16.11.2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, čp. 102.

s navrženým programem:

  1. Určení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Veřejná zakázka na investiční akci "Obec Luková - Chodník podél silnice III/36818"
  4. Úvěr na investiční akci "Obec Luková - Chodník podél silnice III/36818, finální etapa"
  5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě o prodeji poz. parcel v lokalitě K Žichlínku II
  6. Rozpočtové opatření č. 8/2021
  7. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.