Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve čtvrtek 16.12.2021 v 16:00 hod. na přísálí kulturního domu v Lukové čp. 97.

 

s navrženým programem:

  1. Určení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Uzavírání dohod o provedení práce se zastupiteli
  4. Rozpočtové opatření č. 10/2021
  5. Rozpočtové opatření č. 11/2021
  6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Luková
  7. Rozpočet obce na rok 2022
  8. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu
  9. Prodej pozemkových parcel č. 2184/8 a 2194/1
  10. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.