Obec Luková
znak Lukové

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v pondělí 30.08.2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, čp. 102.

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o uplatňování územního plánu Luková
 4. Závěrečný účet svazku LANŠKROUNSKA za rok 2020
 5. Zápis z kontroly plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
 6. Zápis z kontroly plateb pojistného na VZP
 7. Zvýšení nájemného v obecních bytech
 8. Nákup pozemkových parcel č. 5137 a 5230
 9. Prodej pozemkových parcel v lokalitě K Žichlínku II
 10. Rozpočtové opatření č. 4
 11. Rozpočtové opatření č. 5
 12. Rozpočtové opatření č. 6
 13. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.