Obec Luková
Znak obce Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 30.09.2020 v 16:00 hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu Luková, čp. 102.

 

s navrženým programem:

  1. Určení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu jednání
  3. Prodej pozemku ppč. 2370/45
  4. Dohoda o ukončení Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun
  5. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.