Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce:

Starosta obce Luková svolal, podle § 91 odst. 1 zákona o obcích, ustavující zasedání Zastupitelstva obce Luková na pondělí 24.10.2022 od 16:00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102

s navrženým programem:

 1. Zahájení a slib členů zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 7. Určení zástupce pro pořizování Změny č. 2 územního plánu Luková
 8. Jmenování členů povodňové komise
 9. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce
 10. Rozpočtové opatření č. 6/2022
 11. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

V Lukové dne 17.10.2022

Petr Celý, v.r.
dosavadní starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.