Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v pondělí 10.06.2024 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Výjimka z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2024/2025
 5. Změna zřizovací listiny Základní a mateřské školy Luková
 6. Zápis z finančního výboru
 7. Zápis z kontrolního výboru
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2024
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2024
 10. Stanovení míst pro slavnostní obřady
 11. Pověření členů zastupitelstva k přijímání projevu vůle snoubenců
 12. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.