Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 15.03.2023 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní sml. se společností EVT Development s.r.o.
 5. Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě s výhradou zpětné koupě na prodej p.p.č. 2017/15
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 7. Stanovení místa pro slavnostní obřady
 8. Závěrečný účet obce Luková za rok 2022
 9. Účetní závěrka obce Luková za rok 2022
 10. Účetní závěrka Základní a mateřské školy Luková za rok 2022
 11. Prodej pozemku p. č. 2633/2 a 410/1 v k. ú. Luková
 12. Výpůjčka budovy na pozemcích p.č. 237, 421 a části pozemku p.č. 2383/2
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 14. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 15. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.