Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 21.12.2022 v 16:00 hod. v přísálí kulturního domu čp. 97.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Rozpočet obce na rok 2023
 4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2022
 6. Odkup podílů na pozemku p. č. 286/2 v k. ú. Luková
 7. Směna pozemků p. č. 5250 za p. č. 5246 v k. ú. Luková
 8. Prodej pozemku p. č. 55/1 v k. ú. Luková
 9. Prodej pozemku p. č. 55/2 v k. ú. Luková
 10. Prodej pozemku p. č. 55/3 v k. ú. Luková
 11. Prodej pozemku p. č. 57/2 v k. ú. Luková
 12. Pronájem pozemku p. č. 55/4 v k. ú. Luková
 13. Pronájem části pozemku p. č. 319/1 v k. ú. Luková
 14. Výpůjčka pozemků p. č. 2722 a 2415/2 v k. ú. Luková
 15. Pacht pozemků p. č. 1954/8 a 2102/4 v k. ú. Luková
 16. Určení zástupce pro účast na valných hromadách spol. VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.
 17. Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Luková
 18. Uzavírání dohod o provedení práce se zastupiteli
 19. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.