Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 23.11.2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Prodej části pozemku p. č. 1721/7 v k. ú. Luková
 4. Prodej pozemku p. č. 2078/1 v k. ú. Luková
 5. Prodej pozemku p. č. 296 v k. ú. Luková
 6. Prodej pozemku p. č. 2618/1 v k. ú. Luková
 7. Prodej pozemku p. č. 5086 v k. ú. Luková
 8. Prodej pozemku p. č. 2815 a části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Luková
 9. Prodej pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Luková
 10. Pronájem části obecního pozemku p. č. 1722/2 v k. ú. Luková
 11. Pronájem pozemku p. č. 250 v k. ú. Luková
 12. Bezúplatný převod podílu na pozemku p. č. 2593/13 v k. ú. Luková
 13. Odkup podílů na pozemku p. č. 2376/30 v k. ú. Luková
 14. Odkup podílu na pozemku p. č. 2417/2 a 2417/7 v k. ú. Luková
 15. Odkup podílů na pozemku p. č. 286/2 v k. ú. Luková
 16. Odkup podílu na pozemku p. č. 2624/2 v k. ú. Luková
 17. Odkup podílů na pozemku p. č. 2593/13 v k. ú. Luková
 18. Směna pozemků p. č. 2376/28 a 5353 v k. ú. Luková za p. č. 2727/7, 2727/2, 2727/4, 2727/5 v k. ú. Luková
 19. Odkup podílu na pozemku p. č. 2376/7 a 2328/10 v k. ú. Luková
 20. Prodej části pozemku p. č. 1722/3 v k. ú. Luková
 21. Ceník hrobových míst
 22. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 2370/44
 23. Zápis ze zasedání finančního výboru
 24. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 25. Zápis z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková
 26. Cena stočného na ČOV
 27. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.