Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 29.06.2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení určení ověřovatelů zápisu
 2. Pořízení Změny č. 2 územního plánu Luková zkráceným postupem
 3. Zmocnění zastupitele na spolupráci s pořizovatelem při poř. Změny č. 2 ÚP Luková
 4. Žádost obce o zajištění pořízení Změny č. 2 ÚP Luková
 5. Odkup části pozemkové parcely č. 2593/13 v k.ú. Luková
 6. Prodej pozemkové parcely č. 420 dle GP č. 681-31/2020
 7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na restaurování Křížku v Květné
 8. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 238 v k. ú. Luková od SPÚ
 9. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 2082/3 a 2007 v k. ú. Luková od SPÚ
 10. Nájemné prostor a zařízení kulturního domu v Lukové
 11. Rozpočtové opatření č. 4/2022
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2022
 13. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.