Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 31.08.2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Prodej pozemků p. č. 96 a 107 v k. ú. Luková
 4. Prodej pozemku p. č. 2545 v k. ú. Luková
 5. Prodej pozemku p. č. 2619/16 v k. ú. Luková
 6. Prodej pozemku p. č. 2633/1 v k. ú. Luková
 7. Prodej pozemku p. č. 1722/9 v k. ú. Luková
 8. Prodej pozemku p. č. 2185 v k. ú. Luková
 9. Prodej pozemku p. č. 1722/7 v k. ú. Luková
 10. Směna pozemku p. č. 212/4 za pozemek p. č. 2613/2 a 2613/3 v k. ú. Luková
 11. Prodej pozemku p. č. 1722/10 v k. ú. Luková
 12. Prodej části pozemku p. č. 2714/5 v k. ú. Luková
 13. Prodej pozemku p. č. 1722/8 v k. ú. Luková
 14. Prodej pozemku p. č. 2620/2 v k. ú. Luková
 15. Prodej pozemku p. č. 63 a 66 v k. ú. Luková
 16. Prodej pozemku p. č. 282/8 v k. ú. Luková
 17. Prodej pozemku p. č. 281/1 v k. ú. Luková
 18. Prodej pozemku p. č. 285/7 a 285/9 v k. ú. Luková
 19. Prodej pozemku p. č. 1722/5 v k. ú. Luková
 20. Prodej pozemku p. č. 1722/6 v k. ú. Luková
 21. Prodej pozemku p. č. 2714/19 v k. ú. Luková
 22. Prodej pozemku p. č. 1718/2 v k. ú. Luková
 23. Odkup pozemku p. č. 1954/8 v k. ú. Luková
 24. Odkup pozemku p. č. 361/4 v k. ú. Luková
 25. Odkup pozemku p. č. 343/2 a část 339/1 v k. ú. Luková
 26. Směna pozemku p. č. 2715/3 za st. p. č. 244 v k. ú. Luková
 27. Odkup pozemku p. č. 2376/34 v k. ú. Luková
 28. Pronájem části obecního pozemku p. č. 1722/1 v k. ú. Luková
 29. Směna části pozemku p. č. 2547/7 za p. č. 2547/19 v k. ú. Luková
 30. Smlouvy na pronájem bytů v čp. 97
 31. Výjimka kapacity mateřské školy pro školní rok 2022/23
 32. Doplnění obsahu Změny č. 2 územního plánu obce Luková
 33. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.