Obec Luková
Výročí zlaté svatby v Lukové

V sobotu 23. března 2024 si s úderem pravého poledne obnovili svůj manželský slib manželé Vimrovi. Po úctyhodných padesáti letech tak znovu stvrdili svou velkou lásku. Jsme moc rádi, že k obřadu tohoto jubilea si vybrali prostory Obecního úřadu v Lukové. Do dalších let na společné cestě životem přejeme mnoho zdraví, štěstí, vzájemné sounáležitosti a lásky.

Za obec Luková
Věra Kovářová

 

Obecní úřad Luková informuje, že od soboty 6. dubna 2024 bude znovuotevřeno sběrné místo (sběrný dvůr) a to vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Poté každou sobotu ve stejný čas až do 26. října 2024.

Stavební sutě, nebezpečné odpady, pneumatiky, zbytky chemikálií, barev, ředitel a léků na sběrném místě NEODEBÍRÁME. Nebezpečné odpady je možné odevzdat při mobilním svozu nebezpečného odpadu, a to ve dnech 24.4. a 2.9.2024.

Na sběrných místech bezplatně odebíráme odpady pouze od občanů a od vlastníků nemovitostí v Lukové a Květné s uhrazeným poplatkem za odpady.

Neodebíráme odpad od podnikajících osob a právnických subjektů, které dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., musí zajistit svoz a likvidaci odpadů přímo u společností, které se likvidací odpadů zabývají (např. Ekola, Eko Bi, TS Lanškroun, apod.)!

Ukliďme naši Lukovou a Květnou 2024

Obec Luková se letos opět připojí k celorepublikové dobrovolnické úklidové akci Ukliďme Česko a to v sobotu 6. dubna 2024. Tak jako každý rok se může zúčastnit každý dobrovolník nejen z Lukové a Květné.

Setkáme se společně v 9:00 u obecního úřadu. Pytle a rukavice budou zajištěny. Po skončení úklidu bude připraveno občerstvení s opékáním špekáčků na zahradě u obecního úřadu. Malí účastníci se mohou těšit na drobnou odměnu. Teplé oblečení sebou.

Děkujeme, že pomáháte.

Změna jízdního řádu č. 700910 z důvodu výluky

Z důvodu uzavírky v obci Trpík dochází k mimořádné změně jízdního řádu linky 700910, a to od 2. 4. do 12. 7. 2024.

Upozorňujeme, že některé spoje mají o pár minut posunuté časové polohy, tak prosíme cestující, aby si včas zkontrolovali přesnou časovou polohu svého spoje.

Zároveň dochází k dočasnému přesunu zastávky Trpík o cca 300 metrů po silnici směr Damníkov.

Spoj 8 neobsluhuje zastávky Trpík a Květná.

Výlukový jízdní řád v PDF příloze.

Upozorňujeme majitele psů, že prostor fotbalového hřiště je chemicky ošetřen. Dále žádáme, abyste nepouštěli na volno své psy také podél chodníku v místech kolem nových autobusových zastávek u pomníku padlých, z důvodu výsevu květnaté louky.

Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že v neděli 31. března končí splatnost místních poplatků za odpady a psy na rok 2024. Poplatky je možné uhradit i bezhotovostně převodem na účet obce.

Více informací najdete v článku: https://www.lukova.cz/aktuality/mistni-poplatky-pro-rok-2024

 

Zastupitelstvo obce Luková na svém zasedání dne 13. září 2023 schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky:

- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
- o místním poplatku ze psů,

kterými se mimo jiné stanovují poplatky za odpady a psy. Zastupitelstvo obce se usneslo, že i pro rok 2024 zůstanou poplatky za odpady ve stejné výši. Snížila se částka za každého dalšího psa, a to ze 200,- na 150,- za rok.

Uzavírka silnice přes obec Trpík

Informujeme, že od 2.4.2024 do 12.7.2024 bude úplná uzavírka silnice přes obec Trpík z důvodu rekonstrukce komunikace.

Objízdná trasa povede přes obce: Damníkov, Luková, Žichlínek, Rychnov na Moravě a Mladějov na Moravě.

Autobusové dopravě bude umožněn průjezd polními cestami v katastru obce Luková – viz mapa níže.

Celou situaci se změnami dopravního značení najdete v tomto PDF souboru.

Oprava chodníku u školy

V posledním březnovém týdnu by měly započít práce na rekonstrukci chodníku u lukovské školy. Žádáme všechny řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu v tomto úseku.

Děkujeme za pochopení.
OU Luková

 

Velikonoční dílny

Základní a mateřská škola Luková Vás srdečně zve na Velikonoční dílny.

V úterý 26.3.2024 od 15:15 hod.

S sebou: stuhu, jarní přízdoby, nůžky, seno, větičky, plechovku a dobrou náladu.

 

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.