Obec Luková
Obecní úřad přeje Veselé Vánoce a šťasný nový rok

Všem spoluobčanům přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2023.

OU Luková

Upozorňujeme, že Obecní úřad v Lukové bude ve dnech 27. - 30. 12. 2022 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OU Luková

Představujeme dotační program Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem je pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se jedná především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, apod.

Informace k programu NZUL:

Příjem žádostí od 9.1.2023.

Oprávnění žadatelé:
– vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
– za podmínky, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírála v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Přátelské hokejové utkání DAMNÍKOV-LUKOVÁ

Obec Damníkov a obec Luková Vás zvou na přátelské hokejové utkání mezi obcemi Damníkov a Luková. V pondělí 26. prosince 2022 od 15:15 v hale B. Modrého v Lanškrouně.

Pro hráče a fanoušky je zajištěna autobusová doprava tam i zpět ZDARMA.

 

Informujeme, že v neděli 18.12.2022 od 7:00 do 15:00 hodin bude tělocvična v Lukové čp. 97 uzavřena z důvodu čištění podlahy.

Děkujeme za pochopení.

OU Luková

ilustrační foto

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2022 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2022 takto...

 

znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 21.12.2022 v 16:00 hod. v přísálí kulturního domu čp. 97.

 

Lukovský zpravodaj č. 3/2022

V následujících dnech do každého domu v Lukové a Květné doručíme Lukovský zpravodaj č. 3/2022.

Zdarma k odběru bude také na obecním úřadě.

V elektronické podobě je již nyní k dispozici ve formátu PDF na stránkách obce.

 

 

Adventní koncert v kostele sv. Markéty

Obec Luková Vás srdečně zve na Adventní koncert v neděli 11. prosince 2022 od 15 hodin v kostele sv. Markéty v Lukové.

Vystoupí sbor: Pěvecká schola Gaudium.

Tradiční vánoční punč, lukovský betlém, vstupné dobrovolné.

Česko zpívá koledy

Zveme vás na dvanáctý ročník akce Česko zpívá koledy - 7. prosince 2022 v 18:00 hod.

Sejdeme se na náměstí u Lukovské hospody, abychom si společně zazpívali koledy a prožili příjemný adventní čas.

Více informací na https://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.