Obec Luková
Otevření sběrného dvora

Obecní úřad Luková informuje, že od soboty 1. dubna 2023 bude znovuotevřen sběrný dvůr a to vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Poté každou sobotu ve stejný čas až do 28. října 2023.

Upozorňujeme, že bez předchozí dohody je zakázáno mimo otevírací dobu shromažďovat odpad u sběrného dvora. U sběrných míst je zakázáno odkládat odpad mimo vyhrazené odpadové nádoby.
V opačném případě bude takto uložený odpad označen jako nelegálně umístěný a bude se jednat o tzv. „černou skládku“. Obec má v těchto případech povinnost zahájit příslušné kroky k prošetření původce odpadu.

Základní škola a mateřská škola Luková - zima 2022/23

Zima patří v naší škole sportům. Začali jsme jako každý rok plaveckým výcvikem ve Svitavách, kde jsme ve dvouhodinových lekcích zdokonalili naše plavecké dovednosti. Na konci ledna se někteří naši žáci zúčastnili lyžařského kurzu v Čenkovicích a v únoru jsme vyměnili lyže za brusle. V hale B. Modrého v Lanškrouně jsme bruslili společně s rodiči a mladšími sourozenci každé úterý.

Začátkem února nám rozjasnili den barevní papoušci manželů Podolských. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě těchto exotických ptáků. Kromě andulek a menších papoušků jsme viděli i papoušky kakadu a ary.

V následujících dnech do každého domu v Lukové a Květné doručíme Lukovský zpravodaj č. 1/2023.

Zdarma k odběru bude také na obecním úřadě.

V elektronické podobě je již nyní k dispozici ve formátu PDF na stránkách obce.

 

 

Po loňském vyprodaném obecním plese jsme se rozhodli na tuto úspěšnou akci navázat i letos a zdá se, že se z ní pomalu stává tradice.

Také letošní sobotní večer 25. února zahájil svým předtančením folklórní soubor Jitřenka z Dolní Čermné a to dokonce s „živým“ hudebním doprovodem. Celým večerem hudebně doprovázela kapela Kreyn a pro návštěvníky samozřejmě nemohla chybět ani připravená bohatá tombola. V jídelně bylo možné si dát něco dobrého z kuchyně Lukovské hospody.

Letošní novinkou byl připravený foto koutek, kde jste si mohli vytvořit památku na tento skvělý večer a případně svojí fotografii přihlásit do fotosoutěže.

znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v pondělí 27.03.2023 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

Děkuji všem chovatelům drůbeže v naší obci za spolupráci a za včasné odevzdání vyplněných formulářů v souladu s nařízením Státní veterinární správy.

P. Celý, starosta

Dětský maškarní karneval 2023

Obec Luková srdečně zve všechny děti do kulturního domu v Lukové na MAŠKARNÍ KARNEVAL. V sobotu dne 18. března 2023 od 14:00.

O hudbu a zábavu se postará DJ Standa.

Vstupné dobrovolné.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nařizuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy H5N1 (tzv. ptačí chřipky) v Pardubickém kraji.

Ohniskem nebezpečné nákazy je vyhlášeno zařízení v Kunčině v k. ú. 677141 Kunčina.

Katastrální území obce Luková a části Květná u Lukové spadají do tzv. pásma dozoru.

Žádáme všechny chovatele drůbeže v naší obci, aby v souladu s nařízením provedli soupis svých hospodářství s chovem drůbeže (formulář je ke stažení na obecní úřední desce, webových stránkách obce, případně k dispozici v tištěné formě na obecním úřadě) a odevzdali jej na obecním úřadě v Lukové nejpozději do pátku 10. 3. 2023 (12:00), případně odeslali na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vyplněné formuláře je také možné vhazovat do schránky obecního úřadu.

Jakýkoliv úhyn drůbeže je nutné neprodleně oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. číslech +420 773 851 053, +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485.

Zapojte se do fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2023

Svazek obcí LANŠKROUNSKO vyhlašuje fotografickou soutěž LANŠKROUNSKO 2023 v kategorii ŽIVOT NA LANŠKROUNSKU V ROCE 2023.

Předmětem soutěže jsou fotografie ze života v regionu Lanškrounska v roce 2023. Soutěžní fotografie musí pocházet s obcí, které se nacházejí se v území obcí regionu.

Výhercům budou předány tyto ceny: 1. místo 2.500 Kč, 2. místo 1.500 Kč, 3. místo 1.000 Kč. Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy do 15 let v hodnotě každá 500 Kč.

Uzávěrka soutěže 31.10.2023 23:59 hod.

Území je blíže specifikováno v pravidlech fotografické soutěže v přiloženém PDF souboru.

Přípravy cyklostezky Lanškroun - Luková pokračují

Svazek obcí Lanškrounsko dále pokračuje v přípravách výstavby nové cyklostezky s pěším provozem propojující město Lanškroun a obec Lukovou. Kompletně vypracovaná je již projektová dokumentace, dalším krokem je získání potřebných povolení, dořešit bylo nutné také majetkoprávní převody dotčených pozemků. Následovat bude výběr zhotovitele díla.

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.