Obec Luková

Vážení zákazníci České pošty, s.p., z provozních důvodů bude dočasná změna otevírací doby pošty Damníkov dne 31.10.2022.

- pondělí od 13:30 do 15:30 hod.

Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště 56301 Lanškroun.

Děkujeme Vám za pochopení.
Česká pošta, s.p.

V pátek 28. října 2022 si připomeneme Den vzniku samostatného Československého státu. Tento významný den a říjnové události z roku 1918 byly jedny z klíčových okamžiků pro vývoj a formování českého národa. Ani v této době bychom neměli zapomínat, kolik životů muselo být obětováno za prosazení myšlenek, jež vedly k odtržení od Rakouska-Uherska a založení samostatné Československé republiky.

Petr Celý, starosta

Lukovští zastupitelé si zvolili vedení obce

Zastupitelé obce Luková na ustavujícím zasedání, které se konalo v pondělí 24. října 2022, slavnostně složili slib a pro nadcházející čtyřleté volební období zvolili starostu obce Petra Celého. Funkci místostarosty obce bude vykonávat Petr Duspiva.

Členy kontrolního výboru byli zvoleni: Miroslav Krsek (předseda), Mgr. Jaromíra Celá a Pavel Štefl.

Finanční výbor bude pracovat ve složení: Ing. Věra Kovářová (předsedkyně), Ing. Petr Kotěra a Ing. Jakub Baborák.

Blahopřejeme všem představitelům Lukové a přejeme hodně zdaru v jejich volebním období.

OU Luková

Policie České republiky varuje před podvodníky vydávající se za bankéře nebo policisty.

STOP podvodníkům!!! Buďte při telefonátu obezřetní, může Vám volat falešný bankéř nebo policista. Důvěřivé vkládání úspor do vkladomatu nebo bitcoinmatu může vést k jejich nevratné ztrátě.

Více informací na přiloženém letáku.

Uzavření sběrného dvoru

Obecní úřad Luková informuje, že sběrný dvůr v Lukové bude v tomto roce naposledy otevřen v sobotu 29. října 2022 a to od 8:00 do 11:00 hod.

V případě potřeby je možné se domluvit na odevzdání odpadů i během listopadu a to na tel. č. 733 362 897 nebo 603 455 267.

Omezení služeb Czech Point

Omlouváme se, ale z provozních důvodů nebudou služby Czech POINT na Obecním úřadě v Lukové ve dnech 20.10. a 21.10.2022 dostupné. Jedná se zejména o ověřování podpisů a listin (legalizace, vidimace), základní registry, autorizované konverze, výpisy z informačních systémů veřejné správy apod.

Prosíme, abyste tyto služby využívali na pobočce České pošty v Lanškrouně, nebo na Městském úřadě Lanškroun.

Děkujeme za pochopení.
OU Luková

Přátelské setkání se seniory

Pozvání obecního úřadu k tradičnímu přátelskému setkání seniorů v kulturním domě v Lukové v pátek 7. října 2022 přijalo na 65 seniorů. Úvodního slova se ujal pan starosta Petr Celý, poděkoval všem přítomným za účast a minutou ticha zavzpomínal s přítomnými na všechny, kteří se setkání už zúčastnit nemohli. Na setkání nemohly chybět také děti z mateřské školy v Lukové, které pod vedením paní učitelky Kateřiny Vašíčkové nacvičily vystoupení na motivy pohádky o Červené karkulce. Při zákusku z lanškrounské kavárny La Caffé senioři naslouchali povídání Mirky Fojtů o přídělových mapách nebo se mohli kochat historickými fotografiemi od Stanislava Vimra.

ČEZ Distribuce

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce:

Starosta obce Luková svolal, podle § 91 odst. 1 zákona o obcích, ustavující zasedání Zastupitelstva obce Luková na pondělí 24.10.2022 od 16:00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102

MS Žichlínek pořádá prodej živých ryb v sobotu 15.10. 2022 od 10.00 hodin do vyprodání zásob u myslivecké klubovny v Žichlínku.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.