Obec Luková
Tříkrálová sbírka 2019

Největší dobrovolnická akce u nás Tříkrálová sbírka navazuje na dávnou tradici koledování na Tři krále. Tříkrálové koledování má už tradici i u nás v obci. Malí koledníci se svým dospělým doprovodem a my všichni, kteří přispějeme, se zasloužíme o zlepšení životních podmínek nemocných a handicapovaných lidí, seniorů či matek v tísni a dalších sociálně potřebných skupin lidí.

 

Podle informace z Charitních aktualit bude výtěžek sbírky sloužit na podporu charitních služeb především v našem regionu. V tomto ročníku sbírky podpoří dárci na Orlickoústecku tyto charitní služby: sociálně terapeutické dílny, stavební úpravy Centra pod střechou a činnost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí hospicovou péči, rodinná centra, sociální rehabilitaci, zařízení pro osoby bez přístřeší, dar na uskutečnění humanitárních projektů v zahraničí a přímou pomoc lidem v nouzi. Ve sbírce za rok 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo do 586 pokladniček celkem 2 895 811. Tato částka tedy obsahuje i 20 424 Kč vybraných vloni v naší obci. V letošním roce byli dárci ještě o 3 106 Kč štědřejší a celkem přispěli 23.530 Kč (z toho Květná 4.485 a Luková 19 045 Kč).

Za obětavou práci upřímně děkuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí a zve všechny koledníky 4. února 2019 na divadelní představení „Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce“ v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.

Koledníci a organizátoři sbírky v naší obci našli v sobotu ráno 5. ledna zázemí u pana Konárka v pohostinství. Zde se ustrojili, dostali organizační pokyny a sem se s plnými kasičkami nakonec vrátili. Před odchodem domů si krátce odpočinuli, posvačili a sdělili si spoustu zážitků z koledování. Díky ochotě dětí, rodičů a dalších dospělých pomocníků se podařilo sestavit 6 koledujících skupinek, takže už okolo poledne mohla sbírka v Lukové skončit, v Květné chodila se koledovalo v neděli.

Kromě záslužné činnosti ve prospěch společnosti je sbírka každoročně i příjemným setkáním dětí i dospělých v naší obci.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.