Obec Luková
Výstavba nového chodníku v Lukové jde do finále

Dlouholetým záměrem obce je výstavba chodníku podél silnice č. III/36818 a III/36819. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění dopravy.

Nové plochy chodníku, jehož základní šířka je navržena na 1,5m, povedou od mostu přes Lukovský potok (u obecního úřadu) po levé straně směrem k fotbalovému hřišti. U „splavu“ pak dojde k napojení na stávající chodník podél hřiště. Křižovatka pod firmou Vondra a Vondra bude upravena tak, aby zde vznikla celkem 3 nová místa pro přecházení v souladu s bezpečnostními normami a následně bude nové těleso pokračovat po obou stranách až k mostu přes Lukovský potok (u kostela). V těchto místech budou vybudovány zcela nové autobusové zastávky. Od mostu pak chodník povede po pravé straně až k základní a mateřské škole. Stavba je rozdělena na dva úseky A a B s celkovými délkami 195 a 320 m a jejíž součástí je také rekonstrukce a výstavba nového veřejného osvětlení v dané lokalitě.

Projekt na tuto akci je zpracován již od roku 2018 a stavební povolení vydáno v prosinci 2019.

V letošním roce obec podala žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Žádost byla v srpnu tohoto roku schválena s příspěvkem ze SFDI ve výši 85% z uznatelných nákladů, které činí 5.375.302,- Kč. Výše příspěvku ze SFDI je tedy 4.569.006,- Kč.

V říjnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásily společnosti Agrostav Pardubice a.s. a SAPA-LPJ, spol. s. r.o. Zasedání komise pro hodnocení nabídek proběhlo v pondělí 1. listopadu 2021 a na základně nejnižší cenové nabídky byla vybrána společnost Agrostav Pardubice a.s. Celková vysoutěžená cena díla činí 11.881.179,- Kč včetně DPH a v současně době je již s dodavatelem podepsána smlouva. Akce bude dofinancována pomocí vlastních prostředků obce, úvěru a případně kombinací jiného dotačního programu. Celý projekt by měl být dokončen v říjnu 2022.

Žádáme občany o trpělivost a zvýšenou opatrnost při provádění staveních prací.

Věřím, že tato rozsáhlá a nákladná akce přispěje k větší bezpečnosti našich občanů a hlavně dětí navštěvujících naši školu.

Video plánované trasy chodníků: https://www.youtube.com/watch?v=9K4x17HRCes

P. Celý

2021 12 01 chodnik022021 12 01 chodnik032021 12 01 chodnik mapa2021 12 01 2chodnik12021 12 01 chodnik022021 12 01 2chodnik32021 12 01 2chodnik42021 12 01 2chodnik5

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.