Obec Luková
Zastupitelé obce složili slib

V pondělí 5.11.2018 se na obecním úřadě v Lukové uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Po slavnostním složení slibu členů zastupitelstva a schválení programu jednání, bylo přistoupeno k hlasování o volbě starosty, místostarosty a členů výborů. Zastupitelé jednomyslně zvolili starostkou obce paní Miroslavu Fojtů a neuvolněného místostarostu pana Petra Celého. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Petr Kotěra a dalšími členy jsou Ing. Jakub Baborák a paní Hana Hajzlerová. Za členy výboru kontrolního byli zvoleni pánové Jaromír Klubrt a Petr Duspiva, přičemž předsedkyní tohoto výboru se stala Mgr. Jaromíra Celá.

Mezi další body jednání zastupitelstva obce pak bylo schválení smlouvy o úvěru na dokončení rekonstrukce kulturního domu a smlouvy o odkupu části pozemku ppč. 2632/2 v k.ú. Luková pro trafostanici. Zastupitelé byli seznámeni s dílčím přezkoumáním hospodaření obce a zvolili členy inventarizační komise.

Petr Celý

foto: Stanislav Vimr

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.