Obec Luková
ZOD Žichlínek informuje o plánovaném hnojení

Po nebývalém 3–4 násobném zvýšení cen dusíkatých hnojiv (vlivem předraženého zemního plynu pro jejich výrobu) přistupujeme k hnojení ozimých obilovin kejdováním. Hnojení je prováděno aplikátorem, který v porostu vytvoří drážku, do které aplikuje tekuté stávkové hnojivo. Tato technologie se běžně používá v západních a jižních státech Evropy.

Aplikace probíhá tak, aby se maximálně omezil zápach i ztráty dusíku. Hnojení provádíme, pokud možno co nejrychleji, abychom co možná nejméně a nejkratší dobu obtěžovali občany dotčených obcí.

Při sebevětší snaze ale dochází k zápachu, zvláště při poklesu tlaku vzduchu – při změně počasí.

Prosím proto o shovívavost a trpělivost.

Milan Šulák
Agronom ZOD Žichlínek

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.