Obec Luková
Rok s eTwinningem

V letošním roce jsme se zapojili do eTwinningu, který umožňuje mezinárodní spolupráci evropských škol v rámci zajímavých projektů, které obohacují výuku. S žáky třetího, čtvrtého  a pátého ročníku jsme si vyzkoušeli rozličné aktivity v rámci čtyř projektů. Jejich průběh sice ovlivnila karanténa, ale ani karanténa nás nezastavila, a my jsme z našich domovů pokračovali v naší společné práci.

Můj pohádkový domov (Sihirli masal evim / My magical fairy tale home)

byl projekt zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností. Společně s více než 40 školami z Turecka jsme postavili pohádkový domeček a napsali pohádkový příběh. Příběh jsme také ilustrovali, namluvili i zdramatizovali. Projekt se promítl nejen do výuky českého a anglického jazyka, ale i informatiky, přírodovědy a vlastivědy, neboť se náš příběh týkal znečišťování moří a oceánů. Navázali jsme přátelství s dětmi ze vzdálené a kulturně odlišné země a pohádkový domeček se stal naším oblíbeným místem pro relaxaci o přestávkách a odpolední družině.

 2020 07 05 skola

Projekt Anglicky mluvící země (English speaking countries)

zahrnoval spolupráci se školami z Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Polska a Ukrajiny. Hlavní důraz byl kladen na studium o anglicky mluvících zemích s využitím různých zdrojů jako jsou knihy, encyklopedie, internet apod.. V hodinách anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy a informatiky jsme získávali fakta o USA a společně s našimi partnery vytvořili společnou eknihu. Upekli jsme si americký jablečný koláč a nakreslili jsme mnoho pěkných obrázků o americké přírodě a historii.

2020 07 05 skola2 

Pohlednice s monumenty (Postcards with monument)

Velmi zajímavý byl projekt, který spočíval ve výměně pohlednic s partnerskými školami z Francie, Španělska, Řecka, Turecka a Rumunska. S pohlednicemi jsme obdrželi i mapu, na které jsme vyznačovali místa, odkud pohlednice pochází. Některé stavby jsme se pokoušeli napodobit pomocí stavebnice nebo papírových modelů. V online setkání s řeckou partnerskou školou jsme se našim zahraničním kamarádům představili a pak jim zazpívali lidovou píseň.

2020 07 05 skola3

Projekt Doteky (Touches / ENGELSİZ DOKUNUŞLAR)

byl zaměřen na sdílení výtvarných a hudebních aktivit bez rozdílu dovedností nebo schopností žáků. Malovali jsme na kameny, tvořili jsme pozdrav ve znakové řeči, podíleli jsme se na tvorbě pravidel v době koronavirové krize, sdíleli jsme lidové písně a předvedli rytmický doprovod.

2020 07 05 skola4

Celý školní rok byl pro nás díky eTwinningu mnohem zajímavější a bohatší. Získali jsme nové kamarády v několika evropských zemích a poznali, že společné učení rozhodně není nuda. Projekty nás moc bavily a už se těšíme na ty nové ve školním roce 2020/2021.

Markéta Jurková

 

VIDEA Z PROJEKTŮ:

Projekt Anglicky mluvící země (English speaking countries) -  ve spolupráci se školami z Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Polska a Ukrajiny jsme se učili o USA a dalších anglicky mluvících zemích. 

 

Projekt Doteky (Touches / ENGELSİZ DOKUNUŞLAR) byl zaměřen na výtvarné, dramatické a hudební aktivity.

 

Můj pohádkový domov (Sihirli masal evim / My magical fairy tale home) byl projekt zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím pohádky, kterou jsme sami s našimi partnery napsali, ilustrovali, namluvili a zdramatizovali. Postavili jsme si pohádkový domeček, který se stal naším oblíbeným místem pro relax s knihou o přestávkách a odpolední družině. 

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.