Obec Luková

Sběrný dvůr v Lukové je otevřen každý rok od začátku dubna do konce října (dle počasí) vždy v sobotu od 9:00 do 12:00.

Na sběrných místech v Lukové bezplatně odebíráme odpady pouze od občanů LUKOVÉ a KVĚTNÉ a od osob s uhrazeným poplatkem za odpady!!!


ODEBÍRÁME:

 • VELKOOBJEMNÉ ODPADY – nábytek, koberce, lino, pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, folie atd.
 • SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – v přiměřeném množství na osobu – celofán, keramika, porcelán, sklo s drátěnou vložkou a autoskla, znečištěné plasty, bakelit.
 • ELEKTROODPADY – veškeré kompletní elektrospotřebiče (televizory, lednice, pračky, počítače) vyčištěné a bez náplní (bez fritovacího oleje, sáčků s prachem atd.), baterie (monočlánky), drobný elektroodpad, zářivky a výbojky
 • KUCHYŇSKÉ OLEJE – v PET lahvích a dobře uzavřené
 • TŘÍDĚNÝ ODPAD – plasty, papír, sklo, kovy, textil, dřevo
  • PAPÍR A KARTON – čistý, nezamaštěný, bez obsahu průklepového papíru a bez folie z umělé hmoty. Nepatří sem papírové pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, tetrapakové obaly apod.
  • VLNITÁ LEPENKA – u krabic, prosíme, sešlápnutím zmenšit jejich objem.
  • SKLO – prázdné láhve a sklenice bez keramiky a porcelánu, třídíme zvlášť barevné a bílé do jednotlivých kontejnerů. Tabulové sklo patří do barevného skla. Sklo s drátěnou vložkou a autoskla odevzdáme do směsného komunálního odpadu.
  • KOVY – železné a neželezné kovy.
  • PLASTY A TETRAPAK – nádoby od nápojů, pracích a mycích prostředků a potravin, kelímky od potravin, plastové folie, plastové nákupní tašky, přepravky od nápojů apod. Nádoby musí být prázdné a čisté. Láhve neuzavírat a sešlápnout pro zmenšení objemu. Tetrapak obaly vypláchnout a sešlápnout.

NEODEBÍRÁME:

 • NEBEZPEČNÝ ODPAD – pneumatiky od osobních a nákladních automobilů, autobaterie, akumulátory, plechovky od barev, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, oleje všeho druhu.
  Pozn.: Nebezpečný odpad bude minimálně 2x ročně odebírán pouze mobilním svozovým způsobem v obecním úřadem předem stanovených termínech.
 • STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY – suť, beton, cihly, malta, kámen, eternit, azbest, střešní krytiny, zemina apod.
 • ODPADY OD PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

 

DALŠÍ MOŽNOSTI ULOŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

 • PRIMÁRNÍ SUCHÉ ČLÁNKY (MONOČLÁNKY) – v prodejnách s příslušným elektro zbožím a kontejnerech k tomu určených
 • ELEKTROSPOTŘEBIČE – v prodejnách elektrospotřebičů
 • PROŠLÉ A NESPOTŘEBOVANÉ LÉKY – v lékárnách

Informace o platbách za komunální odpad najdete v sekci Místní poplatky.

 

Svozový plán 2020 Luková

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.