Obec Luková

{tab 1. část}

Úvodem vzpomínka na prvopočátky myslivosti v Lukové. Po roce 1945 se změnilo pojetí spolkové činnosti i v myslivosti, zájemci o myslivost museli skládat zkoušky z myslivosti a sdružovat se do mysliveckých společností. V roce 1948 pan Jirásek Miroslav tehdejší ředitel kafilérie, velký přítel přírody kolem sebe dal dohromady partu dalších lidí stejného zájmu. Zakladateli mysliveckého sdružení byli páni Jirásek M., Šilar Jan, Hejl Jan, Junek Adolf, Junek Jar. St a Richtr Josef. Tito vášniví milovníci přírody založili lidovou mysliveckou společnost Luková a právo myslivosti vykonávali na katastrálním území Lukové a Květné, které prakticky až na malé úpravy katastru je totožné  dodnes  a jeho výměra číní 1.383 ha. První roky společnosti nebyly vůbec jednoduché, členové museli vybudovat krmná zařízení pro zvěř a zajistit krmení na zimní období. Z  počátku  skládali vlastní finance, aby mohli vůbec existovat, na druhou stranu musíme také přiznat, že v tomto období zde byla hojnost drobné zvěře – zajíců, bažantů i koroptví a srnčí zvěře. Černá zvěř se zde nevyskytovala. Bylo to období nádherného mysliveckého vyžití a pestrosti drobné zvěře, kterou nyní již v této honitbě potkáváme sporadicky nebo jako původní prakticky už vůbec ne (např. bažant obecný). V 60 letech dle nového zákona byly lidové myslivecké společnosti přejmenovány na myslivecká sdružení jejichž minimální výměra honitby musela činit 500 ha. V tomto období dochází k postupnému nárůstu členské základny asi na 18 členů. Myslivci se věnovali opravě a výstavbě nových mysliveckých zařízení a to jak krmných tak i potřebných k lovu. V té době bylo velmi populární vysazování remízků a zakládání mysliveckých políček pro zvěř, kde byl převážně travní porost na seno pro zimní přikrmování a topinambury. Myslivci se aktivně podíleli při práci pro MNV v akci Z a byli nápomocni pro JZD Luková. Za jejich činnost dostali jadrné krmivo na zimní přikrmování zvěře. Honitba byla velmi dobře zazvěřena.

Ing. Petr Kotěra

{tab 2. část}

V dalším pokračování se dostáváme do 70 let minulého století. Toto období se vyznačuje intenzifikací zemědělství, vytvářením neúměrně velkých polních celků pro hospodaření v zemědělství. Meliorace zasahují každý močál, narovnávají se potoky a hlavně se v zemědělství používá stále více chemických prostředků na hnojení a hlavně ochranu rostlin. Toto vše se začíná negativně projevovat na stavech drobné zvěře. Z naší honitby mizí koroptev, křepelka a bažant obecný. Pro záchranu bažanta myslivci dělali, co se dalo – odchovávali jej doma uměle a vypouštěli do honitby s úmyslem zachovat tuto krásnou drobnou zvěř pro budoucnost, ale bohužel tento dobrý úmysl myslivců ničená příroda nepřijala. V tomto období se v naší honitbě začíná objevovat zvěř černá, kterou zde myslivci neznali. V roce 1974 na den sv. Medarda (8.červen) se první úlovek černé zvěře podařil Bohouši Beranovi na Dvorské cestě. Tenkrát to bylo slávy mezi myslivci a málokdo asi předpokládal, že v dalším století některý rok nastřílíme více černé zvěře než zajíců. V té době zajíc v naší honitbě byl ještě dominantní drobnou zvěří a také se tehdy Lukové říkalo Malá Haná, protože při hlavním honu nastřílet 150 a více zajíců nebyl žádný problém. V našem sdružení jsme vždy v lednu pořádali odchyt zajíců pro Interlov. To byl vždy nejkrásnější lov, protože zajíc, který utekl od sítě, byl vždy na sto procent zdravý. Odchytu se zúčastňovala prakticky celá vesnice a děti ze školy, jak z Lukové, tak z Damníkova. Užilo se při tom mnoho legrace s nezapomenutelnými zážitky, které se vyprávěly při společném občerstvení. Věřím, že pamětníci si ještě vzpomenou. Ke své schůzové činnosti myslivci využívali malou klubovnu nad pohostinstvím proti tělocvičně. Tehdy neměli žádné technické zázemí a vše se skladovalo „doma“.  Nakonec, po dohodě,  JZD přenechalo myslivcům opuštěnou drůbežárnu na „kopci“. Celá členská základna se dala do budování myslivecké chaty, kterou se za dva roky podařilo vybudovat. Hlavním hnacím motorem byl Vladimír Sonták. V roce 1977 byla slavnostně zkolaudována předsedou MNV panem Hrazdírou. První akcí na myslivecké chatě byla svatba Anny Němečkové a Miroslava Uchytila. Myslivecká chata se stala oblíbeným místem pro různé společenské akce. Kulturní dění v obci myslivci podporovali pořádáním tradičních silvestrů, mysliveckým posvícením a od roku 1977 se pořádají na chatě myslivecké táboráky, které přitahují lidi ze širokého okolí díky výborné myslivecké kuchyni a skvělé zábavě.

Myslivci se v té době věnovali práci s mládeží, protože dobře věděli, že jedině budoucí generace, která bude mít vztah k přírodě, může zabránit zhoršování přírodních podmínek pro naši přírodu a zvěř. Byli si vědomi, že pokud děti najdou kladný vztah k přírodě, začnou se v budoucnosti sami o ni bát. Většinou nepoznané je člověku cizí a cizí je mu lhostejné. Proto to velké úsilí myslivců v práci s mládeží, protože si byli vědomi, že to je nejlepší vklad do budoucnosti k zachování naší přírody. Své znalosti o přírodě děti prokazovaly v soutěži Zlatá srnčí trofej. Může nás těšit, že u zrodu této soutěže v našem okrese stáli tehdy ing. Petr Kotěra a Vojtěch Oliva, lesníci z polesí Damníkov, kteří v roce 1974 pod záštitou OV Československého mysliveckého svazu v měsíci září ve škole v Damníkově uspořádali soutěž kroužků mladých přátel myslivosti a přírody. Tato soutěž se rozdělovala na dvě kategorie A 1-5 třída a B. 6 – 9třída.

V roce 1983 se děti zúčastnily s ing. Petrem Kotěrou natáčení v televizi v pořadu s Přemkem Podlahou. Pro děti z malé vesničky to byl ohromný zážitek, prohlédnout si televizi a ještě v ní vystupovat.

S ekonomickou změnou, došlo ke zlomu v práci s mládeží. V mnoha mysliveckých sdruženích v rámci okresu se nějak pozapomnělo na děti. V tomto „krizovém“ období práce s mládeží se pořádání okresního kola Zlatá srnčí trofej aktivně ujalo naše sdružení a od roku 1992 tuto náročnou akci pořádalo každoročně v měsíci květnu na myslivecké chatě až do roku 2003, kdy ing. Petr Kotěra po 30 letech práce s mládeží předal pomyslný štafetový kolík svým mladším nástupcům.

Ing. Petr Kotěra

{tab 3. část}

Připravujeme...

{tab Fotogalerie}

{/tabs}

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.