Obec Luková

Obecní úřad Luková informuje, že od soboty 6. dubna 2024 bude znovuotevřeno sběrné místo (sběrný dvůr) a to vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Poté každou sobotu ve stejný čas až do 26. října 2024.

Stavební sutě, nebezpečné odpady, pneumatiky, zbytky chemikálií, barev, ředitel a léků na sběrném místě NEODEBÍRÁME. Nebezpečné odpady je možné odevzdat při mobilním svozu nebezpečného odpadu, a to ve dnech 24.4. a 2.9.2024.

Na sběrných místech bezplatně odebíráme odpady pouze od občanů a od vlastníků nemovitostí v Lukové a Květné s uhrazeným poplatkem za odpady.

Neodebíráme odpad od podnikajících osob a právnických subjektů, které dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., musí zajistit svoz a likvidaci odpadů přímo u společností, které se likvidací odpadů zabývají (např. Ekola, Eko Bi, TS Lanškroun, apod.)!

Bez předchozí dohody je zakázáno mimo otevírací dobu shromažďovat odpady u sběrných míst mimo vyhrazené odpadové nádoby. V opačném případě bude takto odložený odpad označen jako nelegálně uložený a vlastník pozemku má v těchto případech povinnost ohlásit tzv. „černou skládku“ na Policii ČR a zahájit příslušné kroky k prošetření původce odpadu.

Bioodpad – listí, rostliny, trávu, plevel, ostřih ze živých plotů, kůru, piliny a drobné větve z prořezávek (do průměru 3 cm) je možné odevzdávat ve čtyřech přistavených bio kontejnerech v obci.

Větve o průměru větší než 3 cm, nevhazujte do bio-kontejnerů, ale po telefonické domluvě je předávejte na manipulačním prostoru „za tratí“ (tel. 771 286 270 nebo 733 362 897). Kořeny a pařezy neodebíráme.

Přehled odpadů, které jsou odebírány najdete na stránce:https://www.lukova.cz/sluzby/sber-a-svoz-odpadu

OU Luková

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.