Obec Luková
Občané Lukové a Květné mohou využívat pečovatelských služeb

Obec Luková zahájila spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby Lanškroun. Senioři, zdravotně znevýhodnění, či zdravotně postižení nyní mohou žádat o pečovatelské služby, které tato organizace poskytuje. Zastupitelé obce Luková se na svém posledním jednání usnesli, že obec bude hradit náklady za dopravu při poskytování těchto služeb. Konkrétní úkony si klient hradí sám dle listu úhrad...

 

 

 

Občané mohu využít např. těchto služeb:

 • Poradenství ohledně vhodné pomůcky pro co největší zachování Vaší soběstačnosti.
 • Pomoc s hygienou – sprchování, koupání, umytí vlasů, vyfénování, ostříhání nehtů.
 • Doprovod na nákup, k lékaři, na úřad, ...
 • Pomoc s vyřízením administrativní záležitosti – pošta, úřady.
 • Pomoc s oblékáním, se svlékáním, s obouváním.
 • Pomoc s nákupem (s výběrem zboží, s nákupním vozíkem, odnesením tašek).
 • Společnost (povídání si, vzpomínání, trénink paměti, hraní her atd.).
 • Doprovod na procházku.
 • Možná asistence při přípravě snídaně, oběda i večeře.
 • Asistence při přesunu na lůžko i vozík.
 • Pomoc s úklidem domácnosti, praním a žehlením prádla.
 • Atd.

Provozní doba pečovatelské služby:

Předem dojednaná nezbytná péče u klienta dle zájmu v pracovních dnech (pondělí–pátek) v době 7:00 – 20:00 hod. O sobotách, nedělích a státních svátcích v době od 7:00 – 17:00 hod.

Základní pracovní doba je: od 7:00 – 16:30 hod.

Kontakty:

Pečovatelská služba sídlí v budově Sociálních služeb Lanškroun, Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun

Sociální pracovníci:

Mgr. Lenka Jakešová, Vojtěch Viskupič, DiS.
Tel.: 465 503 006, 739 455 274, 777 456 551
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitel:

Ing. Milan Minář
Tel.: 465 503 001
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.soslla.cz

Prohlášení Pečovatelské služby

Poslání poskytované sociální služby:

 • Pečovatelská služba Lanškroun poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, takovou podporu a pomoc v domácnostech nebo ve středisku osobní hygieny, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém přirozeném, domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života.

Cíle poskytované sociální služby:

 • Pečovatelská služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s metodikami.
 • Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu v činnostech, které klient nezvládá a umožňuje mu tak setrvat v domácím prostředí.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Zachování lidské důstojnosti – respektujeme práva klientů.
 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na postavení klienta.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Okruh osob poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba je určena osobám od dovršeného věku 27 let, kteří bydlí v Lanškrouně a nejbližším okolí a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Vize Pečovatelské služby

 • Klient si udržuje či zlepšuje svoji kvalitu života a v případě potřeby poskytneme klientovi takovou podporu a pomoc v činnostech, které nezvládá a umožníme mu tak vést maximálně možný běžný způsob života po co nejdelší možnou dobu.
 • Pro občany je Pečovatelská služba samozřejmou součástí života v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je klient rovnocenným partnerem poskytované služby

Základní činnosti při poskytovaní Pečovatelské služby

 • Základní sociální poradenství – zdarma
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně – koupel, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (toaletní židle, podložní mísy).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklid společných a přilehlých prostor domu, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla.
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné správy.

 Fakultativní úkony nad rámec základních činností:

 • Dohled nad klientem – dohled poskytujeme v místě určeném klientem, dohled nad užíváním léků.

Jakou formou se poskytuje Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje formou terénní (v místě trvalého bydliště) nebo ambulantní (osoba dochází nebo je dopravována do Střediska osobní hygieny v ul. B. Martinů 980, Lanškroun).

Zavedení Pečovatelské služby

O zavedení Pečovatelské služby může požádat sama osoba, její rodina, přátelé či lékař v sídle Pečovatelské služby – tj. budova Sociálních služeb Lanškroun v ul. Janáčkova 1003.

V případě zájmu o poskytovanou službu musí být vyplněn formulář – Žádost o zavedení pečovatelské služby, který je možno si vyzvednout přímo v sídle Pečovatelské služby, dále na MěÚ v Lanškrouně odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo na www.soslla.cz.

Vyplněnou žádost zájemce podá osobně, nebo pošle poštou na již zmíněnou adresu. Na základě podané žádosti provede sociální pracovnice šetření, při kterém se společně se žadatelem hodnotí jeho nepříznivá sociální situace a vhodnost zavedení služby. Žádost o zavedení PS je posouzena též z hlediska volné kapacity a časových možností pracovníků PS.

Před poskytováním PS sociální pracovnice seznámí budoucí klienty PS se Smlouvou o poskytování pečovatelské služby, která se před zavedením služby uzavírá, s listy úhrad a se zásadami pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Dále je seznámí s právy a povinnostmi klienta a individuálním plánováním služby apod.

Úhrada za poskytování Pečovatelské služby

Úhrada za služby poskytované Pečovatelskou službou je hrazena klientem dle Smlouvy o poskytování Pečovatelské služby, kterou klient uzavírá se Sociálními službami Lanškroun. Aktuální List úhrad úkonů PS je součástí smlouvy a dále je k dispozici u sociální pracovnice PS a na webových stránkách (www.soslla.cz).

Provozní doba Pečovatelské služby

PS je poskytována dle zájmu klientů v pracovních dnech (pondělí–pátek) v době 7.00 – 20.00 hod. O sobotách, nedělích a státních svátcích v době od 7.00 – 17.00 hod.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.