Obec Luková

Tři kilometry na jih od Lukové leží historicky samostatná obec Květná, která je administrativně připojena k Lukové.

První zmínka o Květné je ve stejné donační listině jako Luková z roku 1304. Původní jméno vsi bylo Kozínoha. Přejmenována na Květnou byla dle ústního podání v roce 1952. Její historie je spjata se sousedním Trpíkem.

Český král Jan Lucemburský zastavil Květnou a Trpík Ottovi z Tannenfeldu a Zbraslavský klášter se stal opět jejich vlastníkem až v roce 1350. Jejich navrácení cisterciákům nařídil sám král Karel IV.

Při směně majetků zbraslavských mnichů s litomyšlským biskupem nebyla Květná do smlouvy zahrnuta a byla prodána drobným místním šlechticům. Roku 1372 ji získal Jindřich z Brandýsa sídlící na Libchavě. Ten ji roku 1402 prodal augustiniánskému klášteru v Lanškrouně, v jehož vlastnictví zůstala až do husitských válek.

V době husitské uprchli augustiniáni roku 1421 do Olomouce, kde zůstali natrvalo. I přes privilegium krále Jiřího z Poděbrad z roku 1460 potvrzující právní nároky augustiniánů na své statky a vesnice, zůstala Květná ve světských rukou. Od druhé poloviny 15.století byla majetkem Zdeňka Kostky z Postupic, který ji přičlenil k ostatním vesnicím lanškrounsko-lanšperského panství. Své další osudy sdílela společně s nimi.

Dle zápisu v berní rule z roku 1654 žilo v Květné 7 sedláků a 8 zahradníků.

V roce 1843 za držení Aloise z Lichtenštejna měla Květná 39 domů a 233 obyvatel.

V roce 1851 zde byla otevřena škola. Do té doby navštěvovaly děti školu v Lukové.

Roku 1863 byla vystavěna kaple sv. Vavřince. Vedle ní stojí barokní kříž s reliéfem P. Marie Bolestné, pocházející z roku 1771.

Vývoj počtu obyvatel byl dle zápisů následující:

  • r. 1880 225 obyvatel
  • r. 1890 228 obyvatel
  • r. 1900 202 obyvatel
  • r. 1910 201 obyvatel
  • r. 1930 186 obyvatel

K Lukové byla Květná administrativně připojena pravděpodobně roku 1961.

Květná byla elektrifikována v roce 1951. V letech 1955 – 1998 byl zrekonstruován a rozšířen skupinový vodovod.

V roce 1995 byl znovu zřízen obchod.

V lechech 2001 – 2004 byla opravována kaple sv. Vavřince.

V roce 2002 byl do Květné zaveden plyn.

Hasičskou zbrojnici si obyvatelé upravili na místo svého setkávání.

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.