Obec Luková

Žádáme občany, aby neodlepovali a nijak neměnili nové číslice z dodávacích schránek v naší obci. Tyto číslice neznamenají čísla popisná, ale pořadová čísla z evidence České pošty.

Děkujeme za pochopení.

Česká pošta, nám. J. m. Marků 56, Lanškroun, tel. 954256300

Uzavření sběrného dvoru

Obecní úřad Luková informuje, že sběrný dvůr v Lukové bude v tomto roce naposledy otevřen v sobotu 30. října 2021 a to od 9:00 do 12:00 hod.

V případě potřeby je možné se domluvit na odevzdání odpadů i během listopadu a to na tel. č. 733 362 897 nebo 603 455 267.

Pozvánka na den otevřených dvěří v ZŠ a MŠ Luková

Základní a mateřská škola Luková zve rodiče a přátele školy na zábavné odpoledne s programováním v rámci akce Codeweek ve čtvrtek 14. října 2021 od 14:30.

Zajímá Vás, jak to u nás ve škole vypadá? Zajímá vás, které IT technologie využíváme a co se naši žáci učí v hodinách informatiky? Chcete si některé z aktivit vyzkoušet?

Přijďte, těšíme se na Vás!

logo ČUZK

Obecní úřad Luková informuje o druhém termínu vyložení obnoveného katastrálního operátu, a to ve dnech 14.10. - 27.10.2021 od 8:00 do 10:00 na obecním úřadě. Veřejné projednání, kdy budou přítomni také pracovníci katastrálního úřadu, proběhne ve středu 27.10.2021 od 13 do 16 hodin.

Obecní úřad Luková podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-10/2015-611 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Luková, v období od 14.10.2021 do 27.10.2021, vždy v pracovních dnech od 8 do 10 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Luková obce Luková.

Dne 27.10.2021 od 13 do 16 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

Občané budou moci využívat nové výdejní místo Zásilkovny

V naší obci byl instalován a zprovozněn tzv. Z-BOX. Jedná se o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, které je umístěné na náměstí v Lukové. Oficiální spuštění je plánováno na 25.10.2021 a od tohoto dne jej budete moci využívat při případném vyzvedávání zásilek objednaných zejména přes e-shopy. Při výběru způsobu dopravy stačí vybrat výdejní místo v Lukové a k vyzvednutí zásilky pak je nutné mít s sebou chytrý telefon s instalovanou aplikací Zásilkovna se zapnutým Bluetooth.

Obecní úřad Luková nabízí zdarma k odběru větší množství starších knih z obecní knihovny. V případě zájmu nás navštivte buď v provozní době knihovny (19.10., 02.11., 16.11., 30.11. od 16 do 17:00 hod.) anebo v úředních hodinách. Knihy si zdarma můžete také odebírat ze skříňky v autobusové zastávce na náměstí v Lukové.

Damníkovské posvícení

Obec Damníkov, SDH Damníkov a FK Stará Garda Damníkov Vás srdečně zvou na Damníkovské posvícení, konané v sobotu 23.10.2021 od 20:00 v Kulturním domě Damníkov.

K tanci i poslechu hraje skupina Kanci paní nadlesní, bohatá tombola, myslivecká kuchyně, vstupné 100,- Kč.

Podél pravé části kulturního domu v Lukové proběhla oprava nevyhovující místní komunikace. V souvislosti s tím bylo zlepšeno odvodnění cesty, oprava kanalizační vpusti a položen nový asfaltový povrch. Zároveň byly v této části napojeny svody z okapů kulturního domu na nové potrubí, bylo provedeno odvodnění a izolace základů. Celkové náklady za opravu komunikace činily 642 tis Kč a na akci se podařilo získat od Pardubického kraje dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč.

Na Mezinárodní den seniorů v pátek 1. října 2021 se v kulturním domě v Lukové uskutečnilo odložené setkání seniorů obce Luková a místní části Květná. Hudebně celou akci doprovodil Vladimír Walda Nerušil s kapelou Malevil Band a DJ Standa. Program doplnilo vystoupení dětí z lukovské mateřské školy pod vedením paní učitelky K. Vašíčkové. Nemohla chybět ani tradiční tombola, za níž děkujeme všem štědrým dárcům.

Rád bych poděkoval paní Jandové za zajištění dopravy, J. Konárkovi za skvělé občerstvení, panu Vimrovi za přípravu výstavy fotografií, paní Duškové za výtečné koláče a zkrátka všem, kdo se podíleli na zajištění perfektní organizace celé akce.

Lukovský tým hokejistů LHL v letošní sezóně reprezentuje naši obec v nových dresech.

V sobotu 9.10.2021 porazili tým z H. Třešňovce 5:1.

Děkujeme. Foto E. Koudelková

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.