Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v úterý 23.04.2024 v 15:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2370/44 v k. ú. Luková
 5. Odkup části pozemku p. č. 5042/2 v k. ú. Luková
 6. Odkup části pozemku p. č. 2017/17 v k. ú. Luková
 7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 2714/22 a 293/6 v k. ú. Luková
 8. Směna pozemku p. č. 5190 za pozemek p. č. 2376/1 v k. ú. Luková
 9. Dotace na Automatizovaný externí defibrilátor
 10. Dotace na Opravu chodníku směr k Damníkovu
 11. Dotace na Oslavy 720 let obce Luková
 12. Stanovení místa pro slavnostní obřady
 13. Rozpočtové opatření č. 3/2024
 14. Rozpočtové opatření č. 4/2024
 15. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.