Obec Luková

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Lukové bude v roce 2023 otevřen od 1. dubna do konce října vždy v sobotu od 8:00 do 11:00.

Na sběrných místech v Lukové bezplatně odebíráme odpady pouze od občanů LUKOVÉ a KVĚTNÉ a od osob s uhrazeným poplatkem za odpady. Neodebíráme odpad od podnikajících osob a právnických subjektů!!!

Nebezpečný odpad a pneumatiky ve sběrném dvoře NEODEBÍRÁME, ale je možné je odevzdat při mobilním svozu nebezpečného odpadu a to ve dnech 26.4. a 4.9.2023 (mapa svozových míst)

ODPADY, KTERÉ ODEBÍRÁME:

 • VELKOOBJEMNÉ ODPADY – nábytek, koberce, lino, pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, folie atd.
 • SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – v přiměřeném množství na osobu – celofán, keramika, porcelán, sklo s drátěnou vložkou a autoskla, znečištěné plasty, bakelit.
 • ELEKTROODPADY – veškeré kompletní elektrospotřebiče (televizory, lednice, pračky, počítače) vyčištěné a bez náplní (bez fritovacího oleje, sáčků s prachem atd.), baterie (monočlánky), drobný elektroodpad, zářivky a výbojky
 • KUCHYŇSKÉ OLEJE – v PET lahvích a dobře uzavřené
 • TŘÍDĚNÝ ODPAD – plasty, papír, sklo, kovy, textil, dřevo
  • PAPÍR A KARTON – čistý, nezamaštěný, bez obsahu průklepového papíru a bez folie z umělé hmoty. Nepatří sem papírové pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, tetrapakové obaly apod.
  • VLNITÁ LEPENKA – u krabic, prosíme, sešlápnutím zmenšit jejich objem.
  • SKLO – prázdné láhve a sklenice bez keramiky a porcelánu, třídíme zvlášť barevné a bílé do jednotlivých kontejnerů. Tabulové sklo patří do barevného skla. Sklo s drátěnou vložkou a autoskla odevzdáme do směsného komunálního odpadu.
  • KOVY – železné a neželezné kovy.
  • PLASTY A TETRAPAK – nádoby od nápojů, pracích a mycích prostředků a potravin, kelímky od potravin, plastové folie, plastové nákupní tašky, přepravky od nápojů apod. Nádoby musí být prázdné a čisté. Láhve neuzavírat a sešlápnout pro zmenšení objemu. Tetrapak obaly vypláchnout a sešlápnout.

NEODEBÍRÁME TYTO ODPADY:

 • NEBEZPEČNÝ ODPAD – pneumatiky od osobních a nákladních automobilů, autobaterie, akumulátory, plechovky od barev, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, oleje všeho druhu.
  Pozn.: Nebezpečný odpad bude minimálně 2x ročně odebírán pouze mobilním svozovým způsobem v obecním úřadem předem stanovených termínech.
 • STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY – suť, beton, cihly, malta, kámen, eternit, azbest, střešní krytiny, zemina apod.
 • ODPADY OD PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

DALŠÍ MOŽNOSTI ULOŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

 • PRIMÁRNÍ SUCHÉ ČLÁNKY (MONOČLÁNKY) – v prodejnách s příslušným elektro zbožím a kontejnerech k tomu určených
 • ELEKTROSPOTŘEBIČE – v prodejnách elektrospotřebičů
 • PROŠLÉ A NESPOTŘEBOVANÉ LÉKY – v lékárnách

BIO odpady

Bioodpad - listí, rostliny, trávu, plevel, ostřih ze živých plotů, kůru, piliny a drobné větve z prořezávek (do průměru 3 cm) odevzdávejte ve čtyřech přistavených bio kontejnerech v obci (mapa kontejnerů).

Větve o průměru větší než 3 cm, nevhazujte do bio-kontejnerů, ale po domluvě je možné je předávat na manipulačním prostoru „za tratí“ (tel. 771 286 270 nebo 603 455 267). Kořeny a pařezy neodebíráme.

Na obecním úřadě je k dispozici na zapůjčení benzínový drtič větví pro větve do průměru max 2 cm.

Svoz komunálního a separovaného odpadu

Informace o platbách za komunální odpad najdete v sekci Místní poplatky.

Svozový plán odpadů pro rok 2023 - Ekola Libchavy:

DRUH ODPADU  ČETNOST SVOZOVÝ DEN TÝDNY
Komunální 26x Čtvrtek 2, 4, 6, 8, 10 ,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Plast a tetrapack 26x Pátek 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Úterý 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Papír 26x Čtvrtek 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Pátek 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Sklo - bílé 4x Středa 7, 20, 33, 46
Sklo - barevné 4x Středa 7, 20, 33, 46
Kovové odpady 7x Pondělí 3,11,19,27,35,43,51
Svoz "N" odpadů 2x 26.4. a 4.9. 17, 36

Mapa s trasami svozu komunálního odpadu v naší obci: Obec Luková – Moje mapy Google

V případě, že dojde k poškození sběrných nádob pracovníky svozové služby, prosíme o nafocení poškozené popelnice a předání informace paní Denise Vídeňské ze společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. - Marius Pedersen a.s. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 730 809 975.

Sběrná místa na separovaný odpad

V obci Luková a místní části Květná je umístěno celkem 87 kontejnerů 13 sběrných míst na separované odpady. Mapu rozmístění kontejnerů najdete na adrese: https://mapy.cz/s/lukoguzoja

Přehled kontejnerů na jednotlivých sběrných místech:

sberna mista 2022

Důležité dokumenty

 

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.