Obec Luková
Znak obce Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v pondělí 14.12.2020 v 16:00 hod. na přísálí kulturního domu v Lukové, čp. 97.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Směrnice upravující zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 5. Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
 6. Rozpočet obce na rok 2021
 7. Rozpočtové opatření č. 7/2020
 8. Rozpočtové opatření č. 8/2020
 9. Rozpočtové opatření č. 9/2020
 10. Program rozvoje obce 2021 – 2025
 11. Zápis ze zasedání finančního výboru
 12. Zápis z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková
 13. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.