Obec Luková
znak Lukové

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v pondělí 25.10.2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, čp. 102.

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Prodej st. parcel č. 58, 59 a poz. parcel č. 1020/2, 1011/2, 1029 v Květné
 4. Převodu pozemku č. 2102/4 do vlastnictví obce
 5. Smlouva o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku Lanškrounsku
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z programu podpory památkové péče
 7. Smlouva o budoucí kupní smlouvě o prodeji poz. parcel v lokalitě K Žichlínku II
 8. Rozpočtové opatření č. 7/2021
 9. Vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 10. Vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
 12. Zápis ze zasedání finančního výboru
 13. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 14. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
 15. Zápis z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková
 16. Doplacení úvěru u FIO banky, a.s.
 17. Výjimka kapacity mateřské školy pro školní rok 2021/22
 18. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.