Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v úterý 05.03.2024 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Prodej pozemku p. č. 62 v k. ú. Luková
 5. Prodej pozemku p. č. 2370/44 v k. ú. Luková
 6. Odkup pozemku p. č. 2816 v k. ú. Luková
 7. Odkup pozemku p. č. 2383/25 v k. ú. Luková
 8. Bezúplatný převod pozemků p. č. 2394/2, 2394/3 a 2376/35 v k. ú. Luková
 9. Bezúplatný převod pozemků od Pardubického kraje pod novým chodníkem
 10. Bezúplatný převod pozemků od Pardubického kraje
 11. Pronájem pozemku p. č. 1052 v k. ú. Květná u Lukové
 12. Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě s výhradou zpět. koupě na prodej poz. p.č. 2017/15
 13. Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Luková
 14. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na výstavbu cyklostezky
 15. Stezka pro pěší v lokalitě Z52/DS-15 podél bývalého náhonu
 16. Rozpočtové opatření č. 1/2024
 17. Rozpočtové opatření č. 2/2024
 18. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024-2026
 19. Závěrečný účet obce Luková za rok 2023
 20. Účetní závěrka obce Luková za rok 2023
 21. Účetní závěrka Základní a mateřské školy Luková za rok 2023
 22. Zápis z veřejnosprávní finanční kontroly v ZŠ a MŠ Luková
 23. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.