Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková v úterý 12.12.2023 v 16:00 hod. v přísálí kulturního domu čp. 97.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Rozpočet obce na rok 2024
 5. Rozpočtové opatření č. 8/2023
 6. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření
 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní sml. se společností EVT Development s.r.o.
 8. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s výhradou zpětné koupě na prodej p.p.č. 2370/45
 9. Prodloužení lhůty pořízení Změny č. 2 územního plánu Luková
 10. Uzavírání dohod o provedení práce se zastupiteli
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 12. Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
 13. Zápis ze zasedání finančního výboru
 14. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 15. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce
 16. Zápis z veřejnosprávní kontroly v Základní a mateřské škole Luková
 17. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.