Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 13.09.2023 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Závěrečný účet svazku LANŠKROUNSKO za rok 2022
 5. Stanovení doporučených cen prodeje pozemků ve vlastnictví obce Luková
 6. Prodej části pozemku p. č. 5081 v k. ú. Luková
 7. Odkup části pozemku p. č. 2017/17 v k. ú. Luková
 8. Odkup části pozemku p. č. 2019 v k. ú. Luková
 9. Odkup pozemku p. č. 5227 v k. ú. Luková
 10. Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 11. Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
 12. Studie instalace FVE na budově ZŠ a MŠ Luková
 13. Rozpočtové opatření č. 7/2023
 14. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.