Obec Luková
znak Luková

Obecní úřad Luková, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce Luková svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích, zasedání zastupitelstva obce Luková ve středu 14.06.2023 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu čp. 102.

 

 

s navrženým programem:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
 4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0713055159
 5. Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu - kanalizace Luková
 6. Smlouva na organizaci zadávacího řízení na dodavatele projektové dokumentace, výkon TDS a KOBOZP a zhotovitele stavby - kanalizace Luková
 7. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+
 8. Prodej pozemku p. č. 2566/2 v k. ú. Luková
 9. Prodej pozemku p. č. 233 a části pozemku p. č. 1563 v k. ú. Luková
 10. Směna pozemků p. č. 2547/11 a 2547/12 za p. p. č. 2547/20 v k. ú. Luková s finančním vyrovnáním rozdílu
 11. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 12. Rozpočtové opatření č. 4/2023
 13. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 14. Rozpočtové opatření č. 6/2023
 15. Zápis ze zasedání kontrolního výboru
 16. Zápis ze zasedání finančního výboru
 17. Zápis z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková
 18. Různé

Zasedání zastupitelstva je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

Petr Celý, starosta obce

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.