Obec Luková

Jak jsme vás již v posledním lukovském zpravodaji informovali, zastupitelstvo obce Luková v roce 2021 schválilo prodej parcel v lokalitě „K Žichlínku II“ společnosti EVT Development s.r.o. ze Svitav a následně obec uzavřela s touto společností smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

V další fázi bylo nutné nechat přepracovat územní studii na tuto lokalitu a v loňském roce se podařilo zajistit souhlasná stanoviska na zpracovanou studii od dotčených orgánů. V návaznosti na to byly zahájeny projekční práce, geodetická zaměření, průzkumy a další inženýrská činnost potřebná k získání stavebního povolení na vybudování infrastruktury v této lokalitě.

Dle schválené územní studie by v lokalitě mělo vzniknout 20 parcel pro rodinné domy a 14 řadových domů, včetně inženýrských sítí, obslužných komunikací, společné ČOV a dětského hřiště. Nyní probíhá změna parcelace a řízení ohledně vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Zahájení výstavby sítí je plánováno ve druhé polovině tohoto roku.

Redakce LZ

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.