Obec Luková

Vlakovou zastávku v Lukové všichni už roky považujeme za samozřejmost. Víte, že 1. srpna letošního roku uplyne už 30 let od jejího slavnostního otevření?

Jak to vlastně tenkrát všechno začalo a kdo má na zřízení zastávky největší podíl?

První informace o vlakové zastávce se objevují v obecní kronice v roce 1990. Na schůzích obecního zastupitelstva se v minulosti opakovaně jednalo o zřízení železniční zastávky, vždy se ale objevily překážky, které způsobily její odložení. Žádost o zřízení byla nakonec podána 30. října 1990.

6. prosince 1990 byl na první veřejné schůzi občanů zvolen většinou hlasů starostou obce opět pan Josef Paulus. Ten po složení slibu „seznámil občany s některými problémy naší obce. Nebyly to potěšující zprávy. Odřeknutí výstavby mateřské školy, napojení vodovodu do Květné, otázka bytové výstavby, vše související s nedobrou finanční situací našeho státu. Mluvilo se o možnosti zřízení železniční zastávky.“

Žádost byla 6. června 1991 doplněna. Průzkum a šetření všech rozhodujících orgánů byly na místě provedeny na konci srpna, výsledek byl zaslán na příslušná místo do Prahy. Otázka zřízení železniční zastávky byla v tu dobu více než aktuální – do budoucna mělo dojít k omezování autobusové dopravy.

V rozpočtu obce bylo na stavbu zastávky vyčleněno 261.627,30 Kčs. „Zastávka byla naplánovaná na železničním náspu od mostu k Žichlínku, proto bylo nutné z důvodu vysokého nástupu navézt na jeho rozšíření velké množství navážky. Jednalo se o 8.500 m3 štěrku vyměňovaného železničního podloží. Soustavně se zavážela mokřina pod náspem. To se dělo jak materiálem z obce, tak i odjinud, například z Lanškrouna.“

Rok 1993 byl ve znamení usilovných prací na dokončení železniční zastávky. O devadesátých letech se tradovalo, že to byla dobrá doba na získávání razítek na povolení. Největší podíl      na celé akci měl bezesporu pan Josef Paulus – zkušenosti a znalosti z československých drah dokázal výborně uplatnit a pro naši obec zúročit. Celá stavba a realizace vyžadovala hodně organizačního úsilí i jeho volna. Kromě drážní pracovní čety se na výstavbě železniční zastávky podíleli kovář pan František Němeček nebo pan Ladislav Kraus. Další se zapojili příležitostně – z bezpečnostních důvodů to ani nebylo žádoucí.

V obecní kronice nalezneme i přesný popis toho, co všechno se muselo udělat – „Na rozšíření železničního náspu navezla ČSD velké množství navážky, získané z výměny podloží kolejí. Byla provedena výměna stožárů trolejového vedení. Délka nástupiště na každé straně činí 220 m, zábradlí po obou stranách 520 m. Cestující ocení nástupiště nejnovějšího typu vysoké 85 cm od hlavy kolejnice, a tím snadný výstup a nástup do vlaků. Na osvětlení bylo pamatováno. Osmnáct sloupových zářivek o 150 W je zapínáno automaticky fotobuňkou a je režií dráhy. Rovněž vypínání. Po obou stranách byly umístěny směrové tabule s jízdním řádem a vybudovány přístupové chodníky.“ Kolaudace proběhla 26. července 1993, po odstranění několika drobných závad bylo možné zastávku oficiálně otevřít.

Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 1. srpna 1993. Účastnil se ho například přednosta Okresního úřadu Bohumil Čada a přednosta Železniční stanice Rudoltice v Čechách Karel Dobeš (který s panem Paulusem spolupracoval). Zahájení proběhlo na školní zahradě – úvodního projevu se zhostil sám starosta. Poté se všichni přesunuli na zastávku, kde pan Paulus slavnostně přestřihl pásku a lahví šampaňského pokřtil novou zastávku Luková u Rudoltic. První cestující svezla motorová souprava do Krasíkova a zpátky.

Rozpočet stavby byl podle projektu 2.400.000 Kč, z obecní pokladny bylo na zastávku vyčerpáno 838.206,77 Kčs.

V Lukové začalo podle jízdního řádu zastavovat celkem deset osobních vlaků v obou směrech a význam zastávky se ukázal velmi brzy. Od 1. 1. 1994 došlo ke zrušení nebo omezení některých autobusových linek na trase Lanškroun-Česká Třebová, na které musela obec doplácet každý měsíc. Od 1. 6. 1994 byly zrušeny sobotní, nedělní a sváteční spoje – vlakový spoj se tak stal pro mnohé jediným dopravním prostředkem.

Poslední tečkou bylo postavení čekárny pro cestující ve směru na Českou Třebovou na konci roku 1994 a druhé čekárny ve směru na Olomouc na začátku roku 1995. Obě plechové čekárny byly na jaře 1995 nově natřeny a doplněny lavičkami, o prostor zastávek se staral pan František Němeček. Rok 1995 byl ve znamení oslav 150. výročí zahájení provozu na trati Praha-Česká Třebová-Olomouc. Luková tak čekala na vybudování zastávky dlouhých 148 let.

Ze slavnostního otevření vlakové zastávky existuje videozáznam. Pustit si ho můžete z odkazu https://youtu.be/UpxDwPQ1MCg .

Použité citace – Kronika obce Luková, opis díl 2.

Fotografie – archiv Paulusových (za poskytnutí děkujeme Martině Paulusové).

M. Čadová

010204030506

© 2015-2017 Obec Luková, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.